PAYRAY ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Dalinis palūkanų kompensavimas

Puiki finansinė priemonė, padėsianti paspartinti verslo augimą – dalinis paskolų, skirtų investicijoms arba apyvartinėms lėšoms finansuoti, palūkanų kompensavimas

Kokių privalumų turi ŽŪPGF dalinė palūkanų kompensacija?

 • Kompensuojama iki 80 proc. paskolos palūkanų

 • Paskola jūsų verslui kainuoja ženkliai pigiau

 • Daugiau lėšų lieka kitiems verslo poreikiams finansuoti

Skirta ūkininkams

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo palūkanų kompensavimo sąlygos:

 • Kompensuojama iki 80 proc. paskolos palūkanų

 • Maksimali kompensuojama metinė palūkanų norma – 4 proc.

 • Palūkanos gali būti kompensuojamos iki 36 mėn. laikotarpiui

 • Netaikomas „de minimis" principas

Vienam verslo subjektui pagalba negali viršyti:

 • 100 000 Eur – kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba

 • 800 000 Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba

 • 800 000 Eur – kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba

Kreipkitės į mus ir padėsime rasti tinkamiausią sprendimą!

Kriterijai verslams, teikiantiems paraišką dėl dalinio palūkanų kompensavimo ŽŪPGF


 • Esate kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas arba kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)

 • Vykdote veiklą, susijusią su žemės, maisto ar miškų ūkiu, kaimo plėtra arba žuvininkyste

 • 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvote įmonė arba ūkis, patiriantys sunkumų

Kokio tipo paskolų palūkanos kompensuojamos?

 • Paskolų, teikiamų investicijoms (pvz., nekilnojamajam turtui, ŽŪ technikai, įrangai ir kt.)

 • Paskolų, skirtų įsigyti trumpalaikį arba biologinį turtą

 • Paskolų, skirtų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti

Susisiekite su mumis - esame pasiruošę padėti!