KOMPĀNIJAS JAUNUMI

5 vissvarīgākie jūsu biznesa finanšu rādītāji un padomi, kā uzlabot uzņēmuma finansiālo stāvokli 2021. gadā

19 Feb 2021Mareks Basankovičs

Labi pārzināt sava uzņēmuma finansiālo stāvokli ir būtisks izaicinājums jebkura biznesa - gan mazu, gan lielu biznesu īpašniekiem. Daudzu veiksmīgāko uzņēmumu īpašnieki pirmo darbības gadu pavada, uzzinot par to, kādi finanšu rādītāji kopumā pastāv, kuri ir svarīgākie viņu biznesā, un kā tos interpretēt. Lai gūtu vispārēju izpratni par finanšu rādītājiem, nepieciešams investēt daudz laika.

Savukārt vadītāji patiešām nevar visu savu darba laiku veltīt interesei tikai par finanšu rādītājiem, kuru skaits ir desmitos. Vadītāja galvenais uzdevums - spēt sistematizēt datus un redzēt kopējo ainu, kas sastāv no sīkām detaļām. Tā kā vairāk datu ir pieejams analīzei, datu vizualizācijas iespējas ļauj izsekot tendencēm, mainīgajiem skaitļiem, veiktspējai un citiem rādītājiem.

Lai provizoriski iepazītos ar uzņēmuma finanšu rādītājiem, pietiek regulāri pārskatīt 3 uzņēmuma pārskatus: bilanci, naudas plūsmu un peļņu (zaudējumus).

        Bilance palīdz izmērīt aktīvus, saistības un noteikt uzņēmuma aktīvu kopējo vērtību.

        Naudas plūsmas pārskats parāda uzņēmuma naudas plūsmas pārskatu sagatavošanas periodā.

        Peļņas (zaudējumu) pārskatā tiek parādīti visi uzņēmuma ienākumi, izdevumi un darbības rezultāti par atskaites periodu. Citiem vārdiem sakot, vai darbība analizējamā periodā bija rentabla vai nerentabla.

Šajā rakstā mēs apspriedīsim vissvarīgākos rādītājus, kurus ieteicams uzraudzīt uzņēmuma vadītājiem.

 

1.      Kredītplecs

Kredītplecs - tas ir uzņēmuma darbības riska novērtējuma rādītājs, kas parāda, cik daudz aizņemto līdzekļu uzņēmums izmanto biznesa attīstībai un uzturēšanai. Šis rādītājs tiek aprēķināts kā uzņēmuma saistību attiecība pret kapitālu.

Kredītplecs tiek vērtēts pozitīvi, jo tas var palīdzēt uzņēmumiem sasniegt efektīvu kapitāla struktūru: tas ir tāpēc, ka parasti aizņemtais kapitāls ir lētāks nekā pašu kapitāls. Tomēr ir cita medaļas puse: kredītplecs var attiecīgi palielināt uzņēmuma maksātspējas risku. Jo vairāk uzņēmumam ir parādu, jo lielāks ir tā kredītplecs, jo riskantāk ir tam aizdot. Tiesa, šī finanšu rādītāja vērtība nedaudz mainās atkarībā no nozares, kurā uzņēmums darbojas.

2.      Peļņas norma

Vēl viens svarīgs finanšu rādītājs ir peļņas norma. Dažreiz peļņas normu izšķir kā divus atsevišķus finanšu rādītājus - tīrās peļņas un bruto peļņas normu.

Tīrās peļņas norma parāda uzņēmuma rentabilitāti. To aprēķina kā tīrās peļņas (zaudējumu) un pārdošanas ieņēmumu attiecību. Citiem vārdiem sakot, tīrā peļņa ir jāsadala ar neto apgrozījumu - iegūtais skaitlis parādīs jūsu uzņēmuma efektivitāti un to, kā uzņēmums spēj ienākumus pārvērst peļņā. Tīrās peļņas norma ir uzņēmuma ienākumu procentuālā daļa, atskaitot visus izdevumus, procentus, nodokļus un akciju dividendes (ja tādas ir).

Bruto peļņas norma - rādītājs, ko bieži dēvē par "pēdējo rindiņu". Tie ir viegli aprēķināmi dati par uzņēmuma finansiālo stāvokli, nosakot jūsu peļņas un bruto ienākumu attiecību. Pareizi aprēķinot bruto peļņas normu, jūs zināsiet, vai uzņēmums var apmaksāt savus darbības un citus izdevumus un vai tam ir nākotnes perspektīvas. Šis rādītājs būs arī lielisks veids, kā salīdzināt savu un konkurentu produktivitāti.

 

3.      Parāda un pašu kapitāla attiecība

Šo rādītāju var saukt dažādos veidos - parāda - pašu kapitāla attiecību, saistību attiecība pret pašu kapitālu, parāda - pašu kapitāla koeficientu, utt. Parāda un pašu kapitāla attiecību iegūst, dalot visas uzņēmuma saistības ar uzņēmuma pašu kapitālu. Iegūtais skaitlis parādīs, kāda jūsu uzņēmuma kapitāla un parāda daļa tiek izmantota jūsu aktīvu finansēšanai. Zemāks rādītājs nozīmē, ka arī jūsu uzņēmuma finanšu struktūra ir mazāk riskanta.

 

4.      Bruto rentabilitāte

Biznesā joprojām maz tiek runāts par bruto peļņas (BPM) finansiālo attiecību, ko iegūst, dalot bruto peļņu ar pārdošanas ieņēmumiem.

Uzņēmumos visaugstākās izmaksas parasti ir par iegādātajām precēm vai izejvielām. To izmaksas tiek aprēķinātas. Ja vislielākās izmaksas ir personāla algām vai citām administratīvām vajadzībām, uzņēmums, visticamāk, sniegs pakalpojumus un tam būs maz saistību ar ražošanu un tirdzniecību.

BPM ir vērts aprēķināt, jo tas ir viens no vismazāk svārstīgajiem rādītājiem. Dabīgs izmaksu pieaugums palielina uzņēmuma ienākumus, un gluži pretēji, tas nemaina peļņas normu.

BPM atspoguļo reālāku situāciju nekā tīrā rentabilitāte, jo uzņēmumiem de facto ir de jure ir atšķirīgas izmaksas, un uzņēmumi tos uzskaita un deklarē atšķirīgi, tāpēc deklarētā peļņa pirms nodokļu nomaksas var ievērojami atšķirties.

 

5.      Apgrozāmais kapitāls

Apgrozāmais kapitāls - finanšu rādītājs, kas parāda atšķirību starp apgrozāmajiem līdzekļiem un īstermiņa saistībām. Šie divi rādītāji atrodami uzņēmuma bilancē, citos pārskatos. Apgrozāmais kapitāls ir cieši saistīts ar plaši izplatīto faktoringa pakalpojumu.

Apgrozāmais kapitāls palīdz novērtēt un analizēt, cik veiksmīgi uzņēmums izmanto apgrozāmos līdzekļus un kā to sedz īstermiņa saistības. Ja apgrozāmā kapitāla rādītājs ir pārāk augsts, tas nozīmē, ka uzņēmums resursus izmanto neefektīvi, un, ja šī finanšu attiecība ir zema, uzņēmumam var būt maksātspējas problēmas.

Negatīvs apgrozāmais kapitāls nozīmē, ka uzņēmumam ir grūtības pārvaldīt apgrozāmos līdzekļus, taču ir ļoti svarīgi uzraudzīt, kā mainās šis rādītājs, jo īstermiņa negatīvs rādītājs nenozīmē, ka uzņēmuma finanses ir nestabilas.

 

Kā uzlabot uzņēmuma finansiālo stāvokli 2021. gadā?

Biznesa un finanšu eksperti iesaka vismaz reizi gadā pārskatīt uzņēmuma finanses, tas ir, pārbaudīt tā finansiālo stāvokli. Gada beigās beidzas arī biznesa finanšu gads, tāpēc ir pienācis laiks pārskatīt, ko uzņēmumam ir izdevies sasniegt pēdējā gada laikā.

Gada pārskatā jāiekļauj jūsu biznesa plāna pārskats un attīstības iespēju meklēšana.

 

1.      Pārskatiet uzņēmuma mērķus

 

Vai šī gada laikā esat sasniedzis visus mērķus, kurus bijāt izvirzījis viena gada biznesa plānā? Atcerieties, ka plāni ir jāplāno vai vismaz jāpārskata vairāk nekā reizi gadā (racionāli - reizi ceturksnī). Ieteicams pārbaudīt savu progresu un pārliecināties, vai esat veicis visus nepieciešamos pasākumus savu mērķu sasniegšanai.

Nosakiet sava uzņēmuma finanšu mērķus nākamajam gadam. Tie var ietvert ieņēmumu palielināšanu, jaunu klientu atrašanu, zīmola atpazīstamības palielināšanu, utt.

Otrs tikpat svarīgs solis ir šo mērķu mērīšana.

 

2.      Apsveriet izaugsmes iespējas

 

Jūsu biznesa izaugsmes iespējas 2021. gadā identificēt atkal 3 svarīgākie pārskati: bilance, naudas plūsmas un peļņas (zaudējumu) pārskats. Analīze sniedz daudz noderīgas informācijas par to, kā savus mērķus pielāgot nākošajam gadam.

Arī ideja par biznesa augšanu, paplašināšanos parasti nerodas bez iemesla. Piemēram, mazumtirgotāji no klientiem bieži saņem ziņojumus, kuros teikts, ka viņi ļoti vēlētos, lai jūs atvērtu jaunu veikalu viņu pilsētā.

 

3.      Plānojiet

 

Tad sastādiet 1 gada, 3 gadu plānu, drosmīgākie apņemas pat 5-10 gadu biznesa plāniem. Sagatavojuši plānu, jūs varēsiet precīzi noteikt, kur slēpjas jūsu stiprās un vājās puses. Pēc tam izmantojot īpašus rīkus (piemēram, ārzemēs populāru analīzes rīku - IndustriusCFO, ), lai salīdzinātu savu sniegumu ar citiem tās pašas nozares uzņēmumiem. Var palīdzēt arī šo uzņēmumu publiski pieejamie finanšu rādītāji. Tas sniegs vērtīgu informāciju par to, vai palikt tur, kur tagad esat, vai tomēr ir vērts koncentrēties un pielikt vairāk pūļu.

Turklāt plānos būtu jāiekļauj finansiālas grūtības: neviens nezina, vai mums būs izdevies pārvarēt pandēmiju 2021. gadā, it īpaši gada pirmajā pusē. Tātad dažiem uzņēmumiem 2021. gads var būt analoģiski sarežģīts kā 2020. gads.

“PayRay” SIA sāk sniegt līzinga pakalpojumus Latvijā

PayRay SIA aprīlī sāks sniegt līzinga pakalpojumus uzņēmumiem. Plānots, ka līzinga portfelis divu gadu laikā sasniegs 25 miljonus eiro.

Sāciet šodien

Kopā mēs nonāksim tur, kur jūs vēlaties.