KOMPĀNIJAS JAUNUMI

PAYRAY sadarbosies ar ALTUM Latvijas mazo, vidējo un lielo uzņēmumu kreditēšanā

7 Jan 2021

Lietuvas bankas PAYRAY meitasuzņēmums SIA “PayRay” noslēdzis sadarbības līgumu ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM par kredītu garantiju nodrošināšanu Latvijas mazajiem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Lai saņemtu finansējumu eksporta darījumiem, jāpiesakās ALTUM eksporta garantijai, kas nosedz debitoru riskus.

Sadarbība ar ALTUM ļaus mazināt kredītu pieejamības problēmas mazajiem, vidējiem un lieliem Latvijas uzņēmumiem, kuriem šobrīd ir grūti iegūt finansējumu sava biznesa tālākai attīstīšanai. Pie tam valsts garantijas ne vien palielinās kredītu pieejamību, bet arī ievērojami ļaus samazināt aizdevumu izmaksas vietējiem uzņēmumiem. 

SIA “PayRay” vadītājs Mareks Basankovičs: ”Pandēmija ir ļoti neviendabīgi ietekmējusi dažādas tautsaimniecības nozares. Atšķirībā no krīzes smagi skartās tūrisma un izklaides industrijas, daudzi uzņēmumi Latvijai būtiskos ražošanas sektoros – lauksaimniecībā, kokrūpniecībā, metālapstrādē un pārstrādes rūpniecībā – ir spējuši pielāgoties jaunajai situācijai un nostabilizēties. Šie uzņēmumi ir gatavi investēt un attīstīt ražošanu, palielināt darba vietas un kāpināt eksportu.

Viens no viņu lielākajiem izaicinājumiem šobrīd ir kredītu pieejamība, jo daudzas bankas pandēmijas radītās nenoteiktības dēļ ir īpaši piesardzīgas jaunu aizdevumu izsniegšanā.

Tāpēc kredīta iegūšana perspektīviem, tostarp uz eksportu orientētiem, uzņēmumiem bieži vien kļūst par pārāk lēnu un smagnēju procesu.

Pie tam, bankas līdz šim ir pārlieku fokusējušās uz kredītu izsniegšanu pret ķīlu un līdz ar to Latvijā ir vāji attīstīts bezķīlas aizdevumu tirgus. Šis ir viens no pamatvirzieniem, ko plāno attīstīt PAYRAY, piedāvājot finansējumu ar debitoru riska nosegšanu (faktorings)."

Tas šobrīd ir ļoti aktuāli visiem uzņēmumiem, kuri eksportē, kuriem ir starptautiski darījumi, kuriem ir ilgs preču un pakalpojumu apmaksas periods.

ALTUM kredīta garantiju mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību Latvijas uzņēmumiem, garantējot papildu nodrošinājumu. Savukārt eksporta kredīta garantiju mērķis ir pasargāt biznesu no ārvalstu pircēja maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniegt nodrošinājumu finansējumam.

Par ALTUM

 ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un ES fondu finansējums.

“PayRay” SIA sāk sniegt līzinga pakalpojumus Latvijā

PayRay SIA aprīlī sāks sniegt līzinga pakalpojumus uzņēmumiem. Plānots, ka līzinga portfelis divu gadu laikā sasniegs 25 miljonus eiro.

Sāciet šodien

Kopā mēs nonāksim tur, kur jūs vēlaties.