„PayRay” banko Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Visada siekiame suteikti tik geriausias ir profesionalias paslaugas Jums. Tačiau taip pat labai vertiname Jūsų pastabas ir atsiliepimus, kurie padeda užtikrinti mūsų pačių augimą ir tobulėjimą.

Jei nepatenkinome Jūsų lūkesčių ir norėtumėte pateikti nusiskundimą, pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų būdų tai padaryti:

Elektroniniu paštu : complaints@payray.bank užpildant formą, kurią galite rasti žemiau.

Užpildant formą ir atsiunčiant ją paštu, adresu: „PayRay” bank, Lvivo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva.

Gavus Jūsų nusiskundimą, atsakingas asmuo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas patvirtins Jūsų skundo gavimą, remiantis duomenimis, pateiktais užpildytoje formoje.

Atsakymą į Jūsų nusiskundimą pateiksime kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Atsiradus nuo banko nepriklausančioms nenumatytoms aplinkybėms, Jus nedelsiant informuosime, tačiau atsakymą pažadame pateikti ne vėliau nei per 35 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Jei vis dėl to liktumėte nepatenkinti mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į kompetentingas institucijas. Norėtume atkreipti dėmesį, kad pirmiausia turėtumėte kreiptis į Payray banką (ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą), ir tik, jei mūsų atsakymas netenkintų Jūsų lūkesčių arba jei Jums nebuvo atsakyta apskritai, turite teisę per vienerius metus nuo kreipimosi į mūsų banką dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į šias institucijas:

  • Ginčų, kylančių dėl finansinių paslaugų, neteisminių sprendimų procedūros subjektas yra Lietuvos bankas, adresas Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, interneto svetainės adresas www.lb.lt. Su Lietuvos banko ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos Banko tinklapyje https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.
  • Ginčų, kylančių ne dėl Lietuvos banko kompetencijoje nagrinėjamų ginčų, neteisminių sprendimų subjektas yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, interneto svetainės adresas www.vvtat.lt.
  • Ginčų, kilusių dėl asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugos, neteisminių sprendimų procedūros subjektas yra Valstybinė duomenų apsaugos tarnyba, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, interneto svetainės adresas www.ada.lt.
  • Taip pat, informuojame, kad visada dėl pažeistų savo teisių galite kreiptis į teismą ir ginti savo teises teisės aktų nustatyta tvarka.

* Jei Jums kiltų bet kokių klausimų, susijusių su skundų nagrinėjimo eiga ar tvarka, visuomet maloniai prašome kreiptis telefonu +370 521 43434 arba el. paštu info@payray.bank nurodant laiško temoje skundo registracijos numerį.

Čia galite rasti skundo formą ir susipažinti su klientų skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.